Onderwijs Communicatie Groep

De Onderwijs Communicatie Groep helpt ouders, kinderen en onderwijs elkaar te vinden

Jaarlijks vinden honderdduizenden kinderen een plek op een (nieuwe) onderwijsinstelling. Dit is één van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van een kind. Die keuze moet daarom zorgvuldig plaatsvinden. De Onderwijs Communicatie Groep stelt zich tot doel om ouders, hun kinderen en het onderwijs te verbinden. Dit doen we door de keuzemogelijkheden inzichtelijk te maken.

Het aanbod aan scholen en opleidingen is groot en de verscheidenheid is enorm. En als je verder kijkt dan de eigen omgeving, merk je pas hoe complex die keuze is. Afstand en geloofsovertuiging spelen bij die keuze een steeds minder grote rol. Opleidingsniveau, pedagogische en didactische uitgangspunten én een onderscheidend opleidingsaanbod zijn veel belangrijker geworden. Dit blijkt o.a. uit dit onderzoek van de Universiteit van Maastricht.

De behoeften van ouders, leerlingen en onderwijsinstellingen komen samen in de diensten en producten van de Onderwijs Communicatie Groep. Alles transparant, toegankelijk en begrijpelijk.

Innovatief

Onze activiteiten zijn bijzonder innovatief, off- en online. Voortdurend testen wij nieuwe toepassingen om onze rol, faciliteren bij het tot stand laten komen van een optimale school- en studiekeuze, te verbeteren. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via info@ocgroep.nl.

Ontmoet elkaar met de Onderwijs Communicatie Groep.

Maak kennis met onze activiteiten:Onze geschiedenis

Een aantal betrokken ouders met kinderen in groep 8 vond de benodigde informatie voor een goede oriëntatie op de schoolkeuze lastig te vinden. Bovendien was het aanbod niet transparant en vaak incompleet. In 2010 is door hen het initiatief genomen om onafhankelijke media te ontwikkelen om ouders en kinderen te ondersteunen bij het maken van de juiste schoolkeuze. De versnipperde informatie werd gebundeld, geactualiseerd en toegankelijk gemaakt. Alle scholen, ook de scholen die vanwege collectieve afspraken of afgebakende voedingsgebieden beperkt zijn in het bereiken van ouders en leerlingen, zijn in het schoolaanbod betrokken. Zo is relevante informatie nu voor iedereen beschikbaar.