Blog

Bijlesindustrie vergroot kloof rijk en arm

De alsmaar groeiende particuliere bijlesindustrie vergroot de kloof tussen rijke en arme kinderen, blijkt uit een artikel uit het AD https://www.ad.nl/binnenland/rijke-ouders-doen-kind-massaal-op-bijles-en-dat-moet-stoppen-dit-maakt-kinderen-stuk~a443faf0/?utm_source=browser_push&utm_medium=push&utm_campaign=stdc_ad
Wie uit een rijk gezin komt, geniet ook beter onderwijs. Uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat scholieren uit rijkere gemeentes veel beter presteren dan kinderen uit armere gezinnen. Dat heeft onder andere te maken met de toenemende vraag naar (dure) bijles.

Het ministerie heeft vanaf dit schooljaar de aanmeldprocedure voor het vo veranderd voor meer kansengelijkheid.  De doorstroomtoets (de nieuwe naam voor de eindtoets) voor leerlingen in groep 8 is al in februari afgenomen. Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets. Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies. Daarnaast is er nu een vaste aanmeldweek voor het vo: van 25 t/m 31 maart. Omdat er nu minder tijd is tussen het schooladvies en de doorstroomtoets, zou dat toetstraining tegen moeten gaan. Zo hebben alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur op het voor hen best passende niveau.

De VO Gids heeft de belangrijkste veranderingen over de doorstroomtoets en de landelijke aanmeldprocedure op een rij gezet in onze handreikingen voor ouders, het po en het vo. https://www.devogids.nl/doorstroomtoets-en-landelijke-aanmeldprocedure/

Meer blogs

Verwarring uitslagen doorstroomtoets

De resultaten van de doorstroomtoets voor groep 8-leerlingen leiden tot verwarring op scholen. Ze wijken dusdanig af van de voorlopige schooladviezen van leerlingen, dat schoolleiders betwijfelen of de nieuwe toetsmethode betrouwbaar is en de kansengelijkheid onder leerlingen daadwerkelijk vergroot, blijkt uit een artikel uit de Volkskrant https://www.volkskrant.nl/binnenland/onrust-op-basisscholen-over-uitkomsten-nieuwe-doorstroomtoets-dit-klopt-gewoon-niet~b2bebdb4/. De PO-Raad, de belangenorganisatie van basisscholen, is op […]