Blog

Kansrijk adviseren

Leerlingen van groep 8 en hun ouders ontvangen uiterlijk deze week van hun school het definitieve schooladvies. De PO-Raad herhaalt haar pleidooi aan scholen om kansrijk te adviseren.

Kansrijk adviseren kent haar oorsprong in de coronacrisis. Door het wegvallen van de eindtoets riep de PO-Raad toen op om kansrijk te adviseren. En niet zonder resultaat, zo bleek in 2023 dat maar liefst 80 procent van de leerlingen in het derde leerjaar nog op het bijgestelde niveau zit. 

Met de komst van de doorstroomtoets beoogt het ministerie van OCW het bevorderen van kansengelijkheid. De VO Gids heeft de belangrijkste veranderingen over de doorstroomtoets en de landelijke aanmeldprocedure op een rij gezet in onze handreikingen voor ouders, het po en het vo. https://bit.ly/43mgSpU 

Meer blogs

Verwarring uitslagen doorstroomtoets

De resultaten van de doorstroomtoets voor groep 8-leerlingen leiden tot verwarring op scholen. Ze wijken dusdanig af van de voorlopige schooladviezen van leerlingen, dat schoolleiders betwijfelen of de nieuwe toetsmethode betrouwbaar is en de kansengelijkheid onder leerlingen daadwerkelijk vergroot, blijkt uit een artikel uit de Volkskrant https://www.volkskrant.nl/binnenland/onrust-op-basisscholen-over-uitkomsten-nieuwe-doorstroomtoets-dit-klopt-gewoon-niet~b2bebdb4/. De PO-Raad, de belangenorganisatie van basisscholen, is op […]