Blog

Praktijkonderwijs en vmbo kampen met forse daling leerlingenaantallen

De nieuwe doorstroomtoets in groep 8, die de kansengelijkheid in het onderwijs moet bevorderen, lijkt te leiden tot een forse daling van het aantal leerlingen dat naar het praktijkonderwijs of het vmbo gaat. Dat blijkt uit een enquête van de Sectorraad Praktijkonderwijs. Het aantal aanmeldingen van basisschoolleerlingen die naar het eerste jaar doorstromen is gemiddeld met zo’n 15 procent gedaald.

De aanzienlijke afname, die ook zichtbaar is in het vmbo, heeft waarschijnlijk te maken met de nieuwe doorstroomtoets in groep 8, die dit jaar in de plaats is gekomen van de eindtoets. Scholen zijn sindsdien verplicht om ‘kansrijk’ te adviseren: ze moeten het advies van de leerkracht naar boven toe bijstellen als de resultaten van de doorstroomtoets hiertoe aanleiding geven. Het effect daarvan is terug te zien in cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO): het aantal leerlingen dat overstapte naar een ‘lager’ niveau nam zowel op de havo als het vmbo significant toe.

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE), dat dit jaar voor het eerst verantwoordelijk is voor de kwaliteit en normering van de doorstroomtoetsen, verwacht pas in september conclusies te kunnen trekken over de resultaten. Het ministerie staat nog altijd achter de nieuwe regels om de kansengelijkheid in het onderwijs te bevorderen.

@De VO Gids heeft de belangrijkste veranderingen over de doorstroomtoets en de landelijke aanmeldprocedure op een rij gezet in onze handreikingen voor ouders, het po en het vo.

Meer blogs

De Onderwijs Communicatie Groep en Ouders & Onderwijs intensiveren samenwerking voor betere ouderinformatie

De Onderwijs Communicatie Groep (OCGroep) en Ouders & Onderwijs zetten een nieuwe stap in hun langdurige samenwerking om ouders van schoolgaande kinderen nog effectiever van belangrijke informatie te voorzien. Deze intensivering van de samenwerking betekent een gemeenschappelijke inspanning op het gebied van informatieverstrekking en kennisdeling over onderwijs, waardoor ouders beter geïnformeerd worden dan ooit tevoren. […]