Blog

De Onderwijs Communicatie Groep en Ouders & Onderwijs intensiveren samenwerking voor betere ouderinformatie

De Onderwijs Communicatie Groep (OCGroep) en Ouders & Onderwijs zetten een nieuwe stap in hun langdurige samenwerking om ouders van schoolgaande kinderen nog effectiever van belangrijke informatie te voorzien. Deze intensivering van de samenwerking betekent een gemeenschappelijke inspanning op het gebied van informatieverstrekking en kennisdeling over onderwijs, waardoor ouders beter geïnformeerd worden dan ooit tevoren.

Inzicht in onderwijskeuzes

Het Nederlandse onderwijs zit ingewikkeld in elkaar. Ouders  willen een beter inzicht in school- en studiekeuzes, aanmeldingsprocedures, toetsen, financiële aspecten zoals ouderbijdragen, passend onderwijs, pesten, privacy, en andere relevante zaken met betrekking tot hun kinderen en onderwijs. Al meer dan 14 jaar brengt de OCGroep scholen, leerlingen en ouders samen via platforms zoals de VO Gids en het MBO Kompas. Met magazines, lesmethodes en websites begeleidt de OCGroep elk jaar honderdduizenden leerlingen in groep 7 en 8 en de bovenbouw van het vmbo naar passende onderwijskeuzes. Goed geïnformeerde leerlingen maken bewustere keuzes en vergroten daarmee hun kans op een succesvolle schoolcarrière. Ouders spelen hierbij een cruciale rol.

Ondersteuning voor ouders

Ouders & Onderwijs staat bekend als een toonaangevende organisatie die zich inzet voor het bevorderen van het beste onderwijs voor alle kinderen. Met een focus op het waarborgen van de stem van ouders en het verstrekken van waardevolle informatie en advies, speelt Ouders & Onderwijs een cruciale rol in het ondersteunen van ouders bij hun onderwijsgerelateerde beslissingen. Via het Landelijk Ouderpanel, met meer dan 9000 aangesloten ouders, blijft Ouders & Onderwijs op de hoogte van de behoeften en zorgen van ouders en kan zo effectief hun belangen behartigen. Ouders kunnen gratis telefonisch contact opnemen voor informatie en advies. Ook zullen Ouders & Onderwijs en de OCGroep samen optrekken bij het informeren van anderstalige ouders.

De samenwerking tussen OCGroep en Ouders & Onderwijs belooft een waardevolle bron van informatie over onderwijs en schoolkeuze te worden voor ouders in heel Nederland.

Meer blogs