Blog

Verwarring uitslagen doorstroomtoets

De resultaten van de doorstroomtoets voor groep 8-leerlingen leiden tot verwarring op scholen. Ze wijken dusdanig af van de voorlopige schooladviezen van leerlingen, dat schoolleiders betwijfelen of de nieuwe toetsmethode betrouwbaar is en de kansengelijkheid onder leerlingen daadwerkelijk vergroot, blijkt uit een artikel uit de Volkskrant.

De PO-Raad, de belangenorganisatie van basisscholen, is op de hoogte van de onrust over de afwijkende toetsresultaten. ‘Wij zijn hier verbaasd en kritisch over’, zegt een woordvoerder. ‘Het gaat er bij ons niet in dat het niveau van leerlingen opeens zo sterk afwijkt. Op deze manier gaat er van kansrijk adviseren weinig terechtkomen.’

Met de komst van de doorstroomtoets beoogt het ministerie van OCW het bevorderen van kansengelijkheid. Deze week moeten alle leerlingen hun definitieve schooladvies op zak hebben, waarmee ze zich van 25 tot 31 maart kunnen aanmelden voor de middelbare school.

De VO Gids heeft de belangrijkste veranderingen over de doorstroomtoets en de landelijke aanmeldprocedure op een rij gezet in onze handreikingen voor ouders, het po en het vo.

De VO Gids in de klas

Meer blogs